DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Aktuálně

Opatření při návštěvě kulturních akcí, výstav a expozic

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
kulturních akcí, konaných ve vnitřních prostorách objektů Města Dubňany
 
Pravidla a doporučení
v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, platným od 1. 9. 2021.
Při vstupu musí návštěvník (s výjimkou dětí do 6 let) prokázat splnění jedné z následujících podmínek:
• negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
(u dětí a studentů lze doložit potvrzením ze školy, v případě dětí mladších 18 let lze doložit čestným prohlášením zákonného zástupce),
• doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
• doklad o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní.

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený RESPIRÁTOR bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

https://covid.gov.cz/opatreni/kultura/omezeni-koncertu-predstaveni-v-divadlech-atd


UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
při návštěvě výstav, expozic a infocentra
 
Návštěvníci musí dodržovat rozestupy 1,5 m, účastníci skupinové prohlídky musí splňovat O-N-T, v opačném případě se skupinové prohlídky smí účastnit max. 20 osob

Dle bodu I/10 Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,

a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové využití kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5 metru a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;

b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi skupinové prohlídky se nařizuje u osoby před zahájením prohlídky splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce.

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf

Nové termíny plánovaných kulturních akcí.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

 

    

   


ZRUŠENO - VSTUPENKY JE MOŽNÉ VRÁTIT V MÍSTĚ ZAKOUPENÍ (KIC, MÚ Dubňany, Ticket Art)


 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM - EET

Podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb nejsou evidovanou tržbou tržby územního samosprávného celku a příspěvkové organizace. Tržby územního samosprávného celku jsou z evidence tržeb vyloučeny jednoznačně a není třeba rozlišovat, zda se jedná o příjem, který je předmětem daně z příjmů či nikoliv.