DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Aktuálně

Pojďte se s námi zapojit do Velikonoční výzvy :-)


 

Vzhledem k situaci v ČR byly plánované akce opět přeloženy. Zakoupené vstupenky na kulturní akce zůstavají stále v platnosti.

    

   


 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM - EET

Podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb nejsou evidovanou tržbou tržby územního samosprávného celku a příspěvkové organizace. Tržby územního samosprávného celku jsou z evidence tržeb vyloučeny jednoznačně a není třeba rozlišovat, zda se jedná o příjem, který je předmětem daně z příjmů či nikoliv.