Aktuálně

Vstupenky je možné zakoupit na KIC Dubňany nebo na recepci MÚ Dubňany.


Kulturní a informační centrum města Dubňany bude opět pořádat podzimní Bleší trh.

Máte doma nepotřebné věci? Přijďte prodat, co Vám přebývá, nebo přijďte koupit, co Vám chybí.
Prodejní místa jsou zdarma. Přihlásit se můžete na tel. čísle 511 117 874 nebo na 607 237 261.


 

Pro velký zájem opět Kurzy trénování paměti s Mgr. Zdeňkem Glozem.


 

 

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM - EET

Podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb nejsou evidovanou tržbou tržby územního samosprávného celku a příspěvkové organizace. Tržby územního samosprávného celku jsou z evidence tržeb vyloučeny jednoznačně a není třeba rozlišovat, zda se jedná o příjem, který je předmětem daně z příjmů či nikoliv.

TOPlist