Aktuálně

Ve výstavní síni je možné si prohlédnout vánoční výstavu prací dětí z Dubňan.


 

 

 

V prodeji jsou již vstupenky na "plesovou sezónu" 2019:


 

 

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM - EET

Podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb nejsou evidovanou tržbou tržby územního samosprávného celku a příspěvkové organizace. Tržby územního samosprávného celku jsou z evidence tržeb vyloučeny jednoznačně a není třeba rozlišovat, zda se jedná o příjem, který je předmětem daně z příjmů či nikoliv.

TOPlist