Aktuálně

Srdečně Vás zveme na KOMPONOVANÝ OHŇOSTROJ ke 100. výročí České republiky, který se uskuteční 28.října 2018 od 19 hodin, před budovou Městského úřadu (KD Dubňany).
Název ohňostroje: ZEMĚ STOLETÉ LÍPY
Hudební podklad: Bedřich Smetana - Vltava
Jedná se o ohňostrojnou kompozici inspirovanou historickými událostmi našeho státu. Lípa, která je symbolem české státnosti, jejíž pevné kořeny a mohutná koruna odolávající vichrům a lijákům se stává symbolem života českého národa.
I. obraz Lípa
Za zvuku fanfár z opery Libuše se rozzáří číslice 100, doplněná efekty v barvách trikolóry. V pozadí se objevuje abstraktní obraz rostoucího stromu, který rozkvétá ve zlaté květy, jež naplňují celou oblohu.
II. obraz Vltava
Matka řek, bez níž by nebyl život, protéká krajinou a sytí zemi, dodává vláhu polím a lesům. Na klidné hladině se odráží obrazy hvězdné oblohy. Divoké peřeje svatojánských proudů vzbuzují strach, ale i obdiv. A naše lípa stále roste.
III. obraz Oslava života
Radost a veselí naplňují lidská obydlí a sídla. Kvetoucí sady vytváří barevný koberec v krajinném obrazu. Věže chrámů se dotýkají hvězd. Sláva lidu českému.
Komponovaný ohňostroj II. a III. kategorie je sestaven s ohledem na prostorové možnosti ze zajímavých materiálů, které vytvářejí nádherné obrazy. Čelo tvoří originální dekorativní efekty v barvách červené, modré a bílé.


 

V prostorech Kulturního a informačního centra můžete navštívit výstavu k 100. výročí založení Československa.


 

VYPRODÁNO


 

 

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM - EET

Podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb nejsou evidovanou tržbou tržby územního samosprávného celku a příspěvkové organizace. Tržby územního samosprávného celku jsou z evidence tržeb vyloučeny jednoznačně a není třeba rozlišovat, zda se jedná o příjem, který je předmětem daně z příjmů či nikoliv.

TOPlist