Aktuálně

Začátkem května bude ve výstavní síni možné zhlédnout prodejní výstavu Andrei Kutálkové. Výstava potrvá až do konce června.


 

Již tento pátek můžete s dětmi navštívit divadelní představení.


 

Od března do konce dubna můžete ve výstavní síni zhlédnout výstavu starých fotografií.

Otevřeno je vždy Po - Pá 9:00 - 17:00 hodin a v sobotu od 14:00 do 18:00 hodin. Výstava je zdarma.


 

PŘIJĎTE PRODAT, VYMĚNIT, NAKOUPIT !
Kulturní a informační centrum

města Dubňany

připravuje na sobotu 12. května 2018

od 13.00 hodin BLEŠÍ TRH.
Máte věci již pro vás nepotřebné? Můžou udělat radost někomu jinému.
Zájemci o prodej na této akci se můžou přihlásit

na čísle 511 117 874, 607 237 261.


 

 

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM - EET

Podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb nejsou evidovanou tržbou tržby územního samosprávného celku a příspěvkové organizace. Tržby územního samosprávného celku jsou z evidence tržeb vyloučeny jednoznačně a není třeba rozlišovat, zda se jedná o příjem, který je předmětem daně z příjmů či nikoliv.


Malovaná mapa Hodonínsko

Na kulturním a informačním centru je možné od července zakoupit ručně malovanou mapu včetně brožurky obcí Hodonínska. Cena je 40,- Kč.

   

TOPlist